utorak, 9. srpnja 2013.

Aura i čakre

Aura
Svatko od nas oko svojeg tijela ima energetsko polje odnosno auru, a kada dvije ili više aura dođu u kontakt dolazi do energetske interakcije među njima. Aura se sastoji od tri dijela energetskog (eteričnog), emocionalnog i duhovnog tijela. Ta tri sloja odašilju elektromagnetsko zračenje čije se vibracije šire na udaljenost tri do četiri metra od tijela no najveća snaga zračenja je do četrdesetak centimetara od površine kože. U unutrašnjosti našeg tijela smjestila su se određena energetska središta odnosno čakre. To su vrtlozi energije koji se okreću sa određenom frekvencijom i svi jednako utječu na funkcioniranje čitavog našeg sustava, kako fizičkog tako i mentalnog, ali i duhovnog. Prvu snimku aure napravio je ruski inžinjer Semen Kirlian sredinom dvadesetog stoljeća kada je pomoću posebne fotografske tehnike snimio svoju ruku koja je bila okružena svjetlosnom ovojnicom.

ETERIČNO TIJELO
Eterično je tijelo najbliže našem fizičkom tijelu i upravo je za njega zaduženo, to je najuže polje oko nas koje čuva našu fizičku energiju i hrani je energijom Svemira, kada nije skladno onda ukazuje na probleme fizičke prirode i potrebno je poraditi na čakrama.
EMOCIONALNO TIJELO
Drugi pojas koji je oko nas je emocionalno tijelo, ovaj pojas uzima emocionalnu energiju i prenosi je fizičkom tijelu, svaki naš osjećaj odražava se na fizičkom planu.
DUHOVNO TIJELO
Ovo tijelo je najšire i zadnje u nizu, a ima i najvažniju ulogu, ono stvara ravnotežu između eteričnog i emocionalnog tijela, a ujedno je i dom za sve uzorke naših ponašanja i shvaćanja svijeta kao i naših vjerovanja i interakcija sa svime oko nas.

Ova podjela na tri tijela od kojih se naša aura sastoji je najosnovnija i najkraća, no istina je da u našoj auri ipak ima mnogo više slojeva. Kada bi auru preciznije išli opisivati i dijeliti na slojeve došli bi do podjele na sedam slojeva gdje je svaki sloj povezan sa jednom od sedam čakri, ti slojevi su niže eterično područje, niže osjećajno područje, niže mentalno područje, astralno tijelo, eterični kalup, nebesko tijelo i keterično tijelo. Ovdje priči ipak nije kraj jer na tih sedam se nastavljaju još pet tijela, to su: memorijsko tijelo (zvano još i bijela zona), tijelo duše, integracijsko tijelo, tijelo beskonačnog duha i tijelo univerzalnog uma odnosno božansko tijelo. Sveukupno, naša se aura sastoji od dvanaest dijelova, a o svakome posebno objašnjenom moći ćete pročitati na podstranici Aura i Čakre koja će uskoro biti postavljena sa desne strane zajedno sa ostalim temama, ovaj članak shvatite kao uvod u tu veliku priču o energetskim nivoima naše aure.

Čakre
Kada krenete učiti o čakrama najčešće čete u literaturi doći do informacije da postoji sedam čakri, u malo boljim literaturama doći ćete do informacije da postoji sedam glavnih čakri, ali Vam neće biti objašnjeno zašto se smatraju glavnima, no postoji i kvalitetna detaljnije razrađena literatura u kojoj ćete moći pročitati da osim sedam glavnih čakri postoje još i čakra zemaljske zvijezde, transpersonalne čakre ( kauzalna, zvijezda duše i zvjezdana vrata) i manje čakre (na dlanovima i stopalima). Osim njih tu je još najmanje osamnaest sekundarnih čakri koje pripadaju eteričnom tijelu. O svakoj čakri ćete posebno moći pročitati sve detalje na stranici koja će uskoro biti postavljena, za sada Vam donosim samo njihove kratke opise koji će Vam poslužiti kao uvod u ovu tematiku.

SEDAM GLAVNIH ČAKRI - svaka je povezana sa jednom endokrinom žlijezdom

1.Korijenska - Muladhara
Prijevod sa sanskrta znači "središte korijena", nalazi se između anusa i genitalija, na samom dnu kralježnice. Prikazujemo je sa žutim kvadratom koji simbolizira četiri strane svijeta i četiri zemaljske dimenzije. Taj kvadrat je okružen sa crvenim lotusom sa četiri latice, a unutar kvadrata je obrnuti trokut koji simbolizira ženski spol i sjedište kundalinija. Ova se čakra povezuje sa tamno crvenom bojom, a upravlja nadbubrežnim žlijezdama i probavnim sustavom od rektuma do dvanaesnika. Njene pozitivne osobine su realizam, poduzetnost, nagon za preživljavanjem i borbeni duh dok su negativne osobine bijes, razdražljivost, agresivnost, opsjednutost seksom i nasilje.

2. Sakralna - Svadhisthana
Prijevod sa sanskrta znači "sakralno središte", nalazi se između sakralne kosti i petog lumbalnog kralješka. Ova čakra upravlja spolnim organima i njihovim funkcijama, a prikazujemo ju sa bijelim krugom koji podupire mjesec, to su simbol vode koju podupire tijek života, a okružena je sa lotusom od šest crvenonarančastih latica. Boja ove čakre je narančasta a njene pozitivne osobine su karizma, hrabrost, kreativnost dok su negativne osobine pretjerana ambicija, umišljenost, tjeskoba i sitničavost.

3. Čakra solarnog pleksusa - Manipura
Prijevod sa sanskrta znači "grad dragulja", a nalazi se iznad pupka. Prikazuje se kao obrnuti trokut kao simbol vatre koji je upisan u krug koji je okružen sa deset latica plavog lotusa. Boja ove čakre je žuta, ona upravlja želucem, gušteračom, slezenom i jetrom, a njene pozitivne osobine su samopoštovanje, altruizam i povjerenje dok su negativne osobine strah od kritike, nesigurnost i nepovjerenje.

4. Srčana čakra - Anahata
Prijevod sa sanskrta znači "neoštećen, neokrnjen", a nalazi se u središtu prsnog koša, u razini srca. Prikazuje se sa dva trokuta koji oblikuju šesterokraku zvijezdu kao simbol širenja u svim smjerovima, a okružena je sa dvanaest crvenkastih latica. Boje ove čakre su zelena i ružičasta, a ona upravlja srcem, plućima, ošitom i cirkulacijom. Pozitivne osobine su suosjećajnost, empatija, društvenost dok su negativne ljubomora, posesivnost, opsesija i zatvorenost.

5. Grlena čakra - Vishuddha
Prijevod sa sanskrta znači "čist", a nalazi se u grlu i upravlja grkljanom, ždrijelom, bronhijima, štitnjačom, glasnicama i jezikom. Prikazuje se trokutom okrenutim prema dolje u krugu koji je okružen sa šesnaest latica purpurno crvene boje. Boja ove čakre je svijetlo plava, a njene pozitivne osobine su komunikacija, otvorenost, solidarnost dok su negativne sramežljivost, konzervativni stavovi, melankolija i škrtost.

6. Čakra trećeg oka - Ajna
Prijevod sa sanskrta znači "autoritet, zapovijed", a smještena je u sredini čela i upravlja hipofizom i epifizom, očima i donjim dijelovima mozga. Prikazuje se sa svijetlo plavim krugom na kojemu su dvije svjetleće latice koje simboliziraju resice epifize, a u krugu se nalazi obrnuti trokut kao simbol ženskog sa simbolom muškog spolnog organa unutar sebe utjelovjenog u slogu om. Boja ove čakre je tamno plava, a njene pozitivne osobine su intuicija, telepatija i inteligencija dok su negativne osobine neodgovornost, prebujna mašta, prenagljenost i nesvjesnost.

7. Krunska čakra - Sahasrara
Prijevod sa sanskrta znači "deset tisuća latica", a nalazi se na najvišem dijelu lubanje, ona upravlja sa četiri moždana režnja. Prikazuje se kao kugla koja je simbol savršenstva sa tisućama latica koje okružuju njene dvije trećine. Boja ove čakre je bijela i sve što čini tu bijelu boju odnosno čitavi dugin spektar. Pozitivne osobine ove čakre su čovjekoljublje, smisao za humor, nada i maštovitost dok su negativne osobine oholost, potreba za priznanjem, želja za moći i svojeglavost.

TRANSPERSONALNE ČAKRE (nadosobne)
1. Kauzalna - uzročna
Ovu čakrom neki smatraju najvišom osobnom dok je drugi smatraju najnižom transpersonalnom pa je tako neki izvori smještaju u glavne i navode kao osmu glavnu. Nalazi se na stražnjom strani glave, otprilike deset centimetara iza krunske čakre, a koristi se kao savršena akupunkturalna točka za pravilan protok energije kroz mozak. Ova se čakra smatra posrednikom između gornjih transpersonalnih i donjih sedam čakri jer podiže duševnu snagu suptilnih tijela, a bit joj čine tišina i mir, kada je aktivirana donosi unutarnji duševni sklad i opuštenost uma.
2. Čakra zvjezdane duše
Ova je čakra smještena otprilike petnaest centimetara iznad glave i služi kao most između duhovne i fizičke razine odnosno stvarnosti i biti, osjetljiva je na sunčevu svjetlost, odnosno upija ju. Kada se ova čakra aktivira, postaje dvostruki vrtlog koji osobni identitet projiciraju prema van, animalni nagoni se uzdižu prema višim tijelima, a duhovna energija energija svemira se spušta u osobne čakre.
3. Čakra zvjezdanih vrata
Ova je čakra tridesetak centimetara iznad glave, a aktivira se u dva smjera. Uzlazno je aktivira ljudska volja prema jednom cilju, dok je silazno aktiviraju kozmičke zrake. Ova čakra sa otvaranjem vodi prema najvišem stanju svijesti i mističnim iskustvima.

ČAKRA ZEMALJSKE ZVIJEZDE
Ova čakra nalazi se petnaestak centimetara ispod tabana i povezuje ga sa zemaljskim korijenima. Aktivacija ove čakre donosi sklad tijela sa silama tla, a bez njene aktivacije nije moguće aktivirati transpersonalne čakre jer se kozmičke zrake moraju pomiješati sa energijom planeta kako bi dosegle svoj vrhunac u nama pa ovu čakru možemo smatrati "uzmeljenjem" nadosobnih.

MANJE ČAKRE
Nalaze se na tabanima i dlanovima, ali i na prstima nogu i ruku, pregibima laktova i koljena, eterične su i stvaraju mikrokozmičku putanju energije po tijelu u kružnom obliku. Koriste se kod akupunkture, a postoje teorije o dva smjera cirkuliranja energije kroz njih, uzlazni i silazni gdje uzlazni kanal upravljanja, a silazni kanal kontrole.

Na kraju ovog uvodu donosim Vam afirmacije vezane za sedam glavnih čakri:
1. Vjerujem energiji Zemlje i osjećam svoje tijelo.
2. Uživam u životu sa svim svojim osjetilima.
3. Imam povjerenja u svoje osjećaje i intuiciju.
4. Šaljem sebi i drugima ljubav i razumjevanje.
5. Otvaram se prema snazi istine.
6. Otvaram se prema unutarnjem svijetlu.
7. Svjestan/a sam svega u svakom trenutku.

ponedjeljak, 8. srpnja 2013.

Mjesec i Ezbati

U paganizmu koji je snažno baziran na prirodi, Mjesec je jednako važan kao i Sunce jer dok Sunce predstavlja mušku energiju i Boga, tako Mjesec predstavlja žensku energiju odnosno Boginju. Mjesec je prirodni Zemljin satelit koji se oko Zemlje okreće sa zapada prema istoku, pa od tud i naziv za Mjesečev smjer gdje je smjer od istoka prema zapadu Sunčev smjer. Postoji nekoliko teroija o nastanku Mjeseca, ona najzastupljenija među znanstvenicima, ali i među paganskom populacijom jest da je Mjesec nastao od ostataka sudara Zemlje i tijela veličine Marsa. Kada filozofski pogledamo tu teoriju imajući u vidu da Mjesec predstavlja žensko, dolazimo do zaključka da je Zemlji kao planetu trebao utjecaj i muškog i ženskog, odnosno Sunca sa jedne strane i jednako bitnog Mjeseca sa druge strane. Mnogi sljedbenici paganizma na Zemlju gledaju kao na žensko, a na Sunce kao muško, no jednako je brojna i ona skupina koju Zemlju smatra živim planetom, ali planetom sa oba spola, odnosno sa utjecajem i muških i ženskih energija koje upija od Sunca i Mjeseca. Ta se teorija bazira na Zemljinom okretanju oko Sunca jer djeca uvijek trče oko očeva koji su autoritetna figura koja osigurava njihov opstanak, dok sa druge strane Mjesec je taj koji se okreće oko Zemlje i simbolizira majku koja se neprestano brine za svoju djecu. Sljedeći simbol Mjeseca kao ženske energije je njegov period od približno 28 dana da se okrene oko našeg planeta i ženski ciklus koji također traje približno 28 dana, a ne smijemo zaboraviti niti snažan utjecaj Mjeseca na gibanje vode na Zemlji u obliku plima i oseka gdje je voda oduvijek simbol emocija i kao Element veže se uz žensku energiju zajedno sa Zemljom dok se Zrak i Vatra vežu uz mušku.

U paganizmu se sabati temelje na položaju Sunca i njegovom utjecaju na Zemlju, ezbati se sa druge strane temelje na položaju Mjeseca i njegovom utjecaju na Zemlju, ukupno je pet ezbata u svakom Mjesečevom ciklusu: mladi, prva četvrt, puni, zadnja četvrt, tamni. Slijede detaljnija objašnjenja za svaki ezbat.

EZBAT MLADOG MJESECA
Mladi je mjesec u obliku srpa okrenutog u lijevo. U ovo vrijeme slave se novi počeci, ideje i čišćenja, Boginja se iz Starice transformirala u mladu djevojku, a radovi vezani uz ovu fazu mogu se obavljati u roku od tri dana nakon mladog Mjeseca i uključuju sljedeće: ljepota, zdravlje, rast, potraga za poslom, ljubavi, prijateljima. Ovo je vrijeme idealno za postavljanje energetskih zaštita za nove projekte i razvoje.

EZBAT RASTUĆEG MJESECA
Ezbat rastućeg Mjeseca odnosno prva četvrt se prepoznaje po osvjetljenoj desnoj polovici mjeseca. Ovo je vrijeme za radove koji uključuju hrabrost, iniciranje u poslovima, elementarnu magiju, sreću, prijateljstva, motivaciju.


EZBAT PUNOG MJESECA
Puni mjesec ili uštap lako je prepoznati jer je cijeli Mjesec osvijetljen, a mnogi ljudi u pravo u ovo vrijeme imaju najviše problema sa koncentracijom i spavanjem. Ovo je idealno vrijeme za divinaciju bilo kojeg oblika, a svi radovi su dobrodošli obzirom da je energetski utjecaj najpovoljniji pa se možete koncentrirati i na novac, ljubav, prijateljstvo, posao kao i donošenje odluka, transformaciju i rast.

EZBAT OPADAJUĆEG MJESECA
Ezbat opadajućeg Mjeseca odnosno zadnja četvrt razlikuje se od prve četvrti po tome što je sada lijeva strana Mjeseca osvijetljena. Na ovaj ezbat odbacujemo stare navike i probleme, rješavamo se ljudi i stvari iz života i tjeramo od sebe sve što na nas ima loš utjecaj. Ovo je vrijeme razvoda, mijenjanja poslova, napuštanja ovisnosti i problema.EZBAT TAMNOG MJESECA
Tri dana prije mladog Mjeseca je ezbat tamnog, to je period kada Mjesec uopće ne možemo vidjeti na nebu. Običaj je da se u ovo vrijeme nikakva magija i radovi ne obavljaju, u ovom periodu se odmaramo no kako je u ovom periodu Boginja u obliku Starice, ako se magija i koristi onda je to ona vezanu upravo uz energije mudrosti i znanja. Jednako tako, ovo je vrijeme idealno za nagla napuštanja i preokrete i razna protjerivanja svega i svih koje ne želimo.

Mjesečeva Voda
Jedan od najstarijih radova vezanih uz Mjesec je svakako Mjesečeva voda. Voda se za vrijeme ezbata blagoslovi (najčešće kaduljom) i ostavi u posudi na Mjesečevoj svjetlosti tokom noći, a pije ujutro zajedno sa svom energijom koju je prikupila.
Drawing down the Moon
Ovaj se ritual obično izvodi za ezbata punog Mjeseca gdje se nakon meditativnog stanja prelazi u stanje transa i doziva žensku energiju direktno u nas i dopušta joj se da kroz nas progovara. Često muškarci za vrijeme ovog rituala spontano počnu govoriti u ženskom rodu jednako kao što žene za vrijeme dozivanja Sunca govore u muškom rodu.Obavijesti:
- na stranici Kristali je sa slikom i opisom na današnji dan 18 kristala: plavi ahat, aventurin, heliotrop, zebra jaspis, crveni jaspis, zeleni kalcedon (krizopras), žuti kalcit, karneol, gorski kristal, ružičasti kvarc, zeleni kvarc (zeleni ametist), bijeli oniks, mahagonij opsidijan, prehnit, sokolovo oko, afrički tirkiz, unakit i dvije vrste žada
- na stranici Rune svakoj su Runi dodane korespodencije drva, biljke, boje, kristala, životinje, značenja, spola, astrološkog znaka i opisa