Vjerovanja

ŠTO JE WICCA?Wicca je religija mira i ljubavi, u njoj nema propasti, kazna niti patnje, a nagrade primamo u ovom životu. Ona pripada Poganskim religijama koje štuju, vjeruju i slave prirodne sile Zemlje i Svemira kroz rituale i osobne odnose. Prikazi takvih Kozmičkih sila mogu se štovati preko dva božanstva Boga i Božice, ali i u bilo kojem drugom obliku, ovisno o praksi i želji svakog čovjeka. Snaga Wicce i jest u njenoj fleksibilnosti, Ona nikada nije bila fiksna niti bi to ikada trebala postati jer potiče kreativnost i individualnost kod svakog vjernika.

Ljudi koji pripadaju ovoj religiji vjeruju u Boga i Božicu ili samo jedno od navedenog, a neki čak imaju i treće božanstvo, Dijete. Bogovi se obzirom na kontinente i zemlje nazivaju različito, a različite su i tradicije i običaji. Može se reći da Wicca ima samo jednu konstantu koja je svim frakcijama zajednička, ta konstanta je pravilo po kojem živimo.

Wicca nema popis zapovjedi koje se moraju poštivati, Ona ima samo jednu: NE NAUDI NIKOME. Te tri riječi, koliko god možda jednostavno zvučale, često su teže za poštovati nego zapovjedi svih ostalih religija jer odnose se ne samo na druge nego i na samog pojedinca koji ih poštuje. Nikome, pa ni sebi, se ne smije nauditi na ni jedan način. Učiniti nekome zlo osim fizički možemo i verbalno, ali i gestama. Jesu li zato pripadnici Wicce bolji od pripadnika drugih religija? Odgovor je jednostavan, nisu. Činjenica je da nitko nije savršen, ali ovo pravilo služi kako bi nas vodilo u životu i pomoglo nam pri donošenju brojnih odluka. Kada prekršimo to pravilo, nije dobro gubiti vrijeme na žaljenje zbog pogreške već na razmišljanje i učenje kako tu pogrešku ne bi ponovili.KAKAV JE ODNOS WICCE I DRUGIH RELIGIJA?Spomenula sam da pripadnici Wicce nisu niti se smatraju boljima od pripadnika ostalih religija. Mnoge religije tvrde da je samo jedan pravi put do cilja i da one nude upravo njega, u Wicci to nije tako. Sve religije su jednako lijepe i vrijedne i jednako su u pravu. To je razlog zašto mogu sjesti i popiti kavu sa Kršćaninom, Muslimanom, Židovom ili Budistom, sve ih jednako poštujem jer smatram da su svi u pravu. Ako ste dobar čovjek koji ne čini štetu sebi ni drugima tada vjerujete u iste principe života kao i ja, samo ih drukčije nazivate i slavite. Ratovi se nisu vodili zbog različitihbBogova već zbog različitih imena tih bogova i upravo zato su najveće gluposti čovječanstva.

Wicca se nema potrebe širiti pa nitko nije u opasnosti od "povlačenja za rukav" i propovjedanja. Niti ja niti bilo koji drugi pripadnik ove religije nemamo potrebu preobratiti nekoga jer ne mislimo da je u krivu, a mi u pravu. Ako ste Katolik, Židov, Musliman ili nešto drugo, budite to i dalje i uživajte u svojoj vjeri i prakticiranju iste, a ove stranice, kao i sve druge zajedno sa izdanom literaturom na ovu temu, smatrajte poučavanjem, jer to uistinu i jest. Cilj je objasniti i naučiti, nikako ne uvrijediti, preobratiti ili na bilo koji način naštetiti.KAKO ŽIVI PRIPADNIK WICCE?Osim što poštuju pravilo "NE NAUDI NIKOME", pripadnici Wicce slijede određena načela, prilagođavaju ih, ali ih se drže. Niže su ta načela navedena i objašnjena.


1. Wicca poštuje prirodu i sve njene cikluse.Wicca je na prvom mjestu religija koja slavi prirodu. To ne znači da živimo samo po šumama bez pristupa civilizaciji jer mnogima bi to bilo izrazito nepraktično. Zemlja, i sve na njoj, je živa i vrijedna divljenja pa živimo ne samo na Njoj već i sa Njom. Ona nije tu kako bi ju uništavali pa je jako mnogo nas aktivno u ekologiji i očuvanju Zemlje i svih bića koja žive s nama i oko nas. Slavimo Sunce i sve Njegove faze koje nazivamo sabatima, to su naši blagdani. Slavimo i Mjesec i Njezine mjene, to su također naši blagdani koje nazivamo esbatima.


2. Jedna Energija Svemira je podjeljena na dvije snage: Muška Energija - Bog i Ženska Energija - BožicaWicca ne slavi samo jednog Boga već i Njegovu ravnopravnu partnericu Božicu. Bog je muška snaga u nama, a Njegov simbol je Sunce, dok je Božica ženska snaga, a Njen simbol je Mjesec. Bogovi se nazivaju razlilčitim imenima, ovisno o tome s kojim imenom se možete bolje povezati. Često se Bog predstavlja kao rogati Bog pa je u obliku jelena, koze ili Pana, a Božica je Trostruka jer dolazi u obliku Djevice, Majke i Starice, a svaki od Njenih oblika ima svoje prednosti i poruke koje trebamo primiti.3. Fizički svijet u kojem živimo nije jedina stvarnost. Druge dimenzije i svijetovi postoje, mogu se posjetiti i koristiti.Wicca vjeruje da fizički svijet u kojem živimo nije jedina stvarna dimenzija. Ljudi osim fizičkih stvari koje se mogu vidjeti i dotaknuti mogu osjetiti i neke druge, to su misli i osjećaji. Bez obzira što misli i osjećaji nisu fizički, svjesni smo da su jednako stvarni kako i predmeti koje možemo dotaknuti. Našu podsvjest, koju psihologija jako dugo izučava, smatramo jako bitnom i jednako vrijednom kao i aktivnu svijest, kao i još brojne stvari u koje Wicca vjeruje poput astralne projekcije koja se koristi i drugim religijama.


4. ReinkarnacijaGledajući u Mjesec, kako raste i nakon toga opada i potpuno nestaje, gledajući u Sunce i brojne druge primjere, Wicca je davno prihvatila da je smrt samo prijelaz iz jednog života u drugi. Svi smo mi energija, a energiju je nemoguće uništiti, možemo ju samo prebacivati iz jednog oblika u drugi. Sa znanstvene strane, energija koja jesmo prelazi u zrak, zemlju, crve ili dim, sa strane Wicce, naša energija odnosno naš Duh ne umire već se premješta u drugo fizičko tijelo koje se rađa, koje će rasti i sazrijevati i ponovno umrijeti.5. Wicca vjeruje u moć koncentracije i utjecanja energijom na volju kako bi se dogodile određene promjene.Wicca prihvaća da je energija u svemu, ljudima, životinjama ,biljkama, stvarima i pojavama, a energijom se može naučiti vladati. Bitno je naglasiti da se Wicca često naziva religijom znanosti i prirode pa se manipulacija energijom odvija samo po zakonima prirode odnosno fizike. Važno je odmaknuti se od specijalnih efekata sa televizije i prihvatiti da nikada nećete moći bacati vatrene kugle iz prstiju jer to zakoni fizike ne dopuštaju.6. Vjera u slobodnu volju i izbor s prihvačanjem odgovornosti i posljedica takve slobode.Wicca je jako specifična religija po ovom pitanju. Nitko i ništa ne zna vašu sudbinu jer sudbina ne postoji. Bogovi ne znaju našu budućnost, niti ju znaju zvijezde, a nije nam zapisana niti na dlanu. Mi sami stvaramo svoj život odlukama koje donosimo i jedino mi smo odgovorni za svaku posljedicu ti istih odluka pa se ne možemo oslanjati na izlike da nam je nešto bilo predodređeno. Onako nam je kako smo si napravili. Za razliku od drugih religija mi ne vjerujemo da su bogovi svemogući i da na bilo koji način kontroliraju naše živote, Oni mogu utjecati na nas, ali ne i znati našu budućnost ili donositi odluke umjesto nas.7. Poštovanje i tolerancija prema svih ostalim religijama sve dok ne čine zlo nikome.Tolerancija, mir i ljubav su u Wicci jako bitne. Sve su religije jednako važne, točne i lijepe i treba ih poštivati. Sve dok štovanje Boga ne uključuje nanošenje zla nekom drugom, svakog pojedinca se bez ikakvih predrasuda treba poštivati i cijeniti kao samog sebe.8. Potpuno razumjevanje, prihvaćanje i življenje pravila Wicce "NE NAUDI NIKOME"Ne naudi nikome, kao pravilo Wicce je posljednja rečenica iz teksta "Wiccan Rede" kojeg Wicca slijedi i kojega ću naknadno objaviti i u originalnom izdanju (enegleskom jeziku) i prevedenog na Hrvatski jezik.

WICCAN CREDO

Bide within the Law you must, in perfect Love and perfect Trust.
Live you must and let to live, fairly take and fairly give. 

For tread the Circle thrice about to keep unwelcome spirits out.
To bind the spell well every time, let the spell be said in rhyme. 

Light of eye and soft of touch, speak you little, listen much.
Honor the Old Ones in deed and name,
let love and light be our guides again. 

Deosil go by the waxing moon, chanting out the joyful tune.
Widdershins go when the moon doth wane,
and the werewolf howls by the dread wolfsbane. 

When the Lady's moon is new, kiss the hand to Her times two.
When the moon rides at Her peak then your heart's desire seek. 

Heed the North winds mighty gale, lock the door and trim the sail.
When the Wind blows from the East, expect the new and set the feast. 

When the wind comes from the South, love will kiss you on the mouth.
When the wind whispers from the West, all hearts will find peace and rest. 

Nine woods in the Cauldron go, burn them fast and burn them slow.
Birch in the fire goes to represent what the Lady knows. 

Oak in the forest towers with might, in the fire it brings the God's
insight.   Rowan is a tree of power causing life and magick to flower. 

Willows at the waterside stand ready to help us to the Summerland.
Hawthorn is burned to purify and to draw faerie to your eye. 

Hazel-the tree of wisdom and learning adds its strength to the bright fire burning.
White are the flowers of Apple tree that brings us fruits of fertility. 

Grapes grow upon the vine giving us both joy and wine.
Fir does mark the evergreen to represent immortality seen. 

Elder is the Lady's tree burn it not or cursed you'll be.
Four times the Major Sabbats mark in the light and in the dark. 

As the old year starts to wane the new begins, it's now Samhain.
When the time for Imbolc shows watch for flowers through the snows. 

When the wheel begins to turn soon the Beltane fires will burn.
As the wheel turns to Lamas night power is brought to magick rite. 

Four times the Minor Sabbats fall use the Sun to mark them all.
When the wheel has turned to Yule light the log the Horned One rules. 

In the spring, when night equals day time for Ostara to come our way.
When the Sun has reached it's height time for Oak and Holly to fight. 

Harvesting comes to one and all when the Autumn Equinox does fall.
Heed the flower, bush, and tree by the Lady blessed you'll be. 

Where the rippling waters go cast a stone, the truth you'll know.
When you have and hold a need, harken not to others greed. 

With a fool no season spend or be counted as his friend.
Merry Meet and Merry Part bright the cheeks and warm the heart. 

Mind the Three-fold Laws you should three times bad and three times good.
When misfortune is enow wear the star upon your brow. 

Be true in love this you must do, unless your love is false to you. 

These Eight words the Rede fulfill: 

"An Ye Harm None, Do What Ye Will" 


Wiccan Rede - PJESMA WICCE se sastoji od teksta koji nam objašnjava pravila i ponašanje, Wiccan Rede-a odnosno PRAVILA WICCE i Trostrukog pravila. Postoji nekoliko priča o njenom izvoru, neki vjeruju da ju je 1910. napisala Adriana Porter dok drugi vjeruju da je pjesma nastala negdje između 1950. i 1960. među sljedbenicima Geralda Gardnera.
Trostruko pravilo je navedeno u posljednjoj strofi :
"Mind the Three-fold Laws you should three times bad and three times good." 
U toj rečenici se ukazuje na pravilo Karme koje govori da sve što učinimo, vraća nam se trostruko bez obzira da li učinili dobro ili loše, a odnosi se na djela, misli, geste, utjecanje na volju, korištenje energije u bilo koju svrhu itd.
PRAVILO WICCE:
"An Ye Harm None, Do What Ye Will" 
Ovo pravilo nam govori da imamo slobodnu volju činiti što god želimo, pa i uživati u životu sve dok time ne štetimo drugima i sebi. Treba podsjetiti da drugima štetiti možemo na mnogo načina, ne samo djelima.

POVIJEST PRAVILA WICCE

U 16. stoljeću je francuski pisac François Rabelais prvi naveo u jednom svom tekstu ono što će kasnije postati pravilo Wicce. Osoba je to koja je bila redovnik, ali je imao veliki interes za jezike i prirodne znanosti. Obzirom da Crkva nije odobravala izučavanje bilo čega što nije odobrila, optužila ga je da je heretik jer je čitao heretičke knjige. On je tada odlučio napustiti samostan kojeg je nazvao "brlogom lijenosti i pohote" i početi studirati medicinu. Volio je znanost i prirodu i bio čovjek koji je žudio za novim spoznajama, slavio zemaljske radosti i dobrotu prirode i vjerovao u napredak i mogučnosti ljudi. Napisao je sljedeće:
"DO AS THOU WILT because men that are free, of gentle birth, well bred and at home in civilized company possess a natural instinct that inclines them to virtue and saves them from vice. This instinct they name their honor."
 Slobodni prijevod:
"ČINI ŠTO ŽELIŠ jer slobodni ljudi plemenita roda, dobrog odgoja i u civiliziranim domovima posjeduju prirodni instinkt koji ih naginje prema istinskim vrijednostima i spašava od mana. Taj instinkt nazivaju svojom časti."


Taj koncept je usvojio  Aleister Crowley (1875-1947) u Knjizi Zakona iz 1904. Mnogi iz Thaleme vjeruju da je to pravilo dobio od anđeoskog entita po imenu Aiwass. U knjizi je naveo sljedeće:
"Who calls us Thelemites will do no wrong, if he look but close into the word. For there are therein Three Grades, the Hermit, and the Lover, and the man of Earth. Do what thou wilt shall be the whole of the Law." (Liber Al 1:40)

Slobodni prijevod:
"Tko nas Telemitima nazove neće pogriješiti, ako pobliže riječ pogleda. Jer unutar toga Tri Ranga postoje: Samotnik i Ljubavnik i čovjek Zemlje. Čini što ti volja i to neka ti bude sav Zakon."

Crowley je inicirao Geralda Gardnera u Ordo Templi Orientis 1946. Gardner je frazu uzeo od Crowleya i Rabelaisa, dodao joj "do no harm" i postavio Pravilo Wicce koje imamo i danas.

Ovo je samo jedna od verzija povjesti ovog Pravila i nije egzaktna, druga verzija govori da je Pravilo došlo direktno iz Pjesme Wicce koju je oko 1910. napisala Adriana Porter.

LJUDI ZASLUŽNI ZA PRAVILO WICCE

Francois Rabelais (1494. - 1553.)


Aleister Crowley (1875-1947)

Gerald Gardner (1884.-1964.)


Adriana Porter (1857.-1946.)

Uskoro prijevod cjele Pjesme Wicce na hrvatski jezik.


Vještičja pouka

Držati se unutar Zakona morate, u Ljubavi i potpunom Povjerenju radite.
Živjeti morate i u život biti pušteni, pravedno uzimati i pravedno davati.

Jer triput se Krugom treba hodati za nemile duše izgnati.
Za svaki put obvezati čaroliju, neka se čaroliju izgovori uz rimu.

Pogledajte meko i dodirnite nježno, govorite malo, a slušajte znatno.
Slavite Drevne djelom i riječima, neka ljubav i svjetlo postanu našim vodičima.

Deosil idite kada mjesec raste, pjevajući naglas napjeve radosne.
Widdershins idite kada mjesec nestaje, dok uz jedić se čuje vučje zavijanje.

Kad mladi mjesec Njezin sja, poljubite joj ruku dva puta.
Kada je mjesec u Njenom vrhuncu, onda potražite vašeg srca čežnju.

Osvrnite se na oluju Sjevernog vjetra, zatvorite prozore i skratite jedra.
Kada s Istoka Vjetar počne puhati, započnite gozbu i očekujte novosti.

Kada s Juga dođe Vjetar, ljubav će vam poslati poljubac na dar.
A kada sa Zapada zapuše Vjetar šapćući, sva će srca naći mir i na počinak poći.

Devet cjepanica ide u kotao, neka gore brzo ili polagano.
Breza je prikladna da u vatru ide, da predstavi Njezino znanje.

Gle hrasta u šumi ponosnoga i moćnoga, dok u vatri donosi uvid Boga.
Oskoruša je dotle stablo snage koje uzrokuje cvjetanje života i magike.

Vrbe spremno uz obalu stoje da nam pomognu doći u Ljetozemlje.
Glog se pali da prostor pročisti te da oku uspije vile privući.

Lijeska – stablo učenja i mudrosti, dodaje svoju snagu gorećoj vatri.
Bijeli su cvjetovi stabla Jabuke koji nam donose obilja voćke.

Na vinovoj lozi raste grozdje, darivajući nam i vino i veselje.
Zimzelenje obilježava Jela i opažanu besmrtnost predstavlja.

Bazga je Božicino drvo, ne pali ga ili bi se ukleti mogao.
Četiri puta se obilježavaju Sabati Glavni; u svjetlu i u tmini.

Kada stare godine krene slabljenje, dolazi Samhain i nova počinje.
Kada se vrijeme Imbolca pojavi, cvjetove kroz pokrov snijega traži.

Kolo godine se ponovno pokrene, a onda počnu proslave Beltanea vatrene.
Noćna moć se uvodi u obred kada na Lammas dođe red.

Četiri Manja Sabata jesu, po Suncu se svi zabilježavaju.
Kada se kolo na Yule okrene, Rogati Bog vlada uz panjeve zapaljene.

Vrijeme je da Ostara dođe k nama, kada u proljeću nema razlike između noći i dana.
Kada je Sunce najviše na nebu, vrijeme je za Božikovine i Hrasta borbu.

Žetva je dio svakodnevnice čovjeka kada Jesenski ekvinocij dohvati svakoga.
O cvijetu, grmu i stablu brigu vodi i od Božice blagoslovljen budi.

Tamo gdje vidiš vodu namreškanu, baci kamen i saznat ćeš istinu.
Kada imaš i tajiš potrebu, ne obaziri se na tuđu požudu.

S budalom ne trati vrijeme jer ćeš biti uvršten među njegove prijatelje.
Veseli se sastali i veseli rastali, zarumeni obraze i srce stopli.

Triput dobro ili triput loše bilo, imaj na umu Trostruko pravilo.
Ako bi se nesreća približila, nacrtaj zvijezdu posred čela.

Budite iskreni u ljubavi, to morate činiti, osim ako će ljubav prema vama neispravna biti.

Ovih osam riječi pouku čini:
„Ako ne štetite drugima, činite vama po volji.“

Ovo je slobodni prijevod Wiccan Credo kojeg sam bila još davnih dana obećala, sastavila ga je WitchesCat čije tekstove i druge radove možete pročitati na njenom blogu, od srca je preporučam kao novu mladu autoricu o Wicci, Vještičarstvu i Paganizmu. Slijedi njeno pojašnjenje pojedinačnih strofa.

1. strofa
Ukazuje na to da je ovo "zakon", ali sami naslov to opovrgava i pjesmu definira kao pouku, nešto što bi bilo lijepo da slijedite, ali nije obavezno. Ostatak strofwe govori o ljubavi, povjerenju, zajedništvu i pravdi jer su još u davnom srednjem vijeku Vještice opstale tako da su se držale skupa i držale u tajnosti. Često su se znanja prenosila s koljena na koljeno jer se nije moglo vjerovati nikome osim obitelji. Tada su međuljudski odnosi bili bolji, a Pouka nas navodi da održimo neke ove običaje živima, a ti su običaji zapravo stvari koje, nadam se, većina vas već radi; širenje ljubavi, davanje povjerenja, pomaganje drugima, pravedno postupanje i slično. Zapravo, pozitivne ljudske vrijednosti.

2. strofa
Prvi stih govori o hodanju krugom triput jer je brojka 3, numerološki, mitološki i svakako gledajući zapravo broj savršenstva (3 aspekta Božice, u Katolicizmu Sveto Trojstvo itd.). Krugom se hoda nekoliko puta kako bi se sam ritual započeo tj. kako bi se otvorio krug, a tijekom ovog hodanja se krug pročišćava elementima. Drugi je stih jasan sam po sebi. Ljepše je čitati čaroliju kada se rimuje, a smatra se da je čarolija jača što je više truda uloženo u nju, a teže je napisati nešto u rimi nego bez, zar ne?

3. strofa
Ovdje nije potrebna pretjerana analiza. Sve je jasno napisano. Ovdje se ponovno vrednuju određene osobine i rečeno nam je da će nam biti bolje ako više slušamo (primamo znanje od onih iskusnijih od nas), a manje govorimo.

4. strofa
Deosil znači ići u smjeru kazaljke na satu, a widdershins znači ići obrnuto od smjera kazaljke na satu. Deosil se ide najčešće kod prizivanja (tj. invokacija), kod otvaranja kruga, a tako i za vrijeme rastućeg mjeseca (kada raste moć mjeseca). Widdershins je smjer zatvaranja, evokacija i slično, ali dosta ljudi tvrdi da ovaj smjer zapravo poništava djelovanje prijašnjeg deosil pokreta, no to je cijela rasprava za sebe. Jedić (eng. wolfsbane) je otrovna biljka često povezana s vukovima i noćnim životinjama.

5. strofa
U ovoj je strofi Ona zapravo Božica. Istaknuta je povezanost Božice s mjesecom. Bilo koja faza mjeseca se može povezati s njom, ali je puni mjesec simbol njezine snage, a zbog toga je i razdoblje punog mjeseca najpogodnije vrijeme za čarolije i rituale. Zbog ovoga postoje Esbati-svetkovine koje se održavaju za noć punog mjeseca.

6. strofa
Sjever je povezan s elementom Zemlje (zbog toga se spominju jedra koje vrijedi spustiti i vratiti se na tlo), a istok s elementom Zraka (preko kojeg nam dolazi zvuk tj. novosti i koji je povezan sa znanjem).

7. strofa
Jug je povezan s elementom Vatre (strast, temperament i slično), a zapad s elementom Vode koja predstavlja emocije koje mogu biti uzburkane kao i more (od tu povezanost sa srcem). Uočite smjer u 6. i 7. strofi: sjever-istok-jug-zapad. Ovo je obično smjer u kojem se šeta po krugu i sve ostalo radi tj. deosil, a ovim se redosljedom i blagoslivljaju predmeti (zemjom, zrakom, vatrom i vodom) i priziva elemente kod otvaranja kruga, ali o tome kasnije.

8. strofa
Breza je stablo povezano s plodnošću. liječenjem i mirom (sve se ove karakteristike mogu povezati i s Božicom i ženskom energijom). Zbog čega 9 drva? Ovo je asocijacija na stari keltski običaj kada bi se za Beltane (01.05.) palile vatre za koje bi se zapalilo devet vrsta drveća (jedna je breza, a ostalih osam je navedeno u sljedećim strofama: hrast, oskoruša, vrba, glog, lijeska, jabuka, vinova loza, jela).

9. strofa
Hrast je simbol Boga i muške energije, snage, ponosa (zbog čvrstoće drva i veličine krošnje) itd. Oskoruša je stablo spiritualnosti, mentalnih sposobnosti, zaštite, uspjeha i magike.

10. strofa
Vrba je simbol smrti (ali i divinacijom, ljubavlju, liječenjem...) i time se povezuje s Ljetozemljem - svijetom mrtvih (iako je ovo samo je ovo samo jedno ime koje Wiccani daju svijetu poslije ovog...a nije neobično i vjerovanje u reinkarnaciju). Glog je stablo pročišćenja i često je povezano s vilinskim svijetom. Poznato je da se od ovog drveta dobiva najbolja vatra, ali je na sjevernom dijelu Europe ovo bilo drvo Vještica (u negativnom kontekstu).

11. strofa
Mislim da ovdje nemam što interpretirati.

12. strofa
Jasno vam je ovo s vinom ;) hehe...a jela je inače povezana s rođenjem i reinkarnacijom (tj. ponovnim rođenjem).

13. strofa
Bazga se prije smatrala drvom Vještica (da, još jedno) i Vještice su je zaista držale svetom. Drvo je inače otrovno, ali se cvjetovi koriste za čajeve, a plodovi za vino. Jako se brzo prilagođava i regenerira. Možda je zbog ove prividne besmrtnosti povezano s Božicom, ali i s blagostanjem i liječenjem. Druga strofa nam govori da postoje 4 glavna Sabata (svetkovine) koji su navedeni u sljedećim strofama.

14. strofa
Samhain (31.10.) se uzima kao početak keltske godine (zapravo 1.11. je početak) i ovo je dan smrti Boga u mitologiji. Imbolc (2.2.) obilježava porast moći sunca i produljivanje dana te nagovještaj proljeća (cvijeće raste, životinje će se uskoro pariti itd.).

15. strofa
Beltane je drugi dio keltske godine (oni su imali početak zime-Samhainn, i početak ljeta-Beltane, dakle samo dva godišnja doba). Ovo je dan kada se slavi život (mitološki dan vjenčanja i sjedinjenja Boga i Božice). Lammas obilježava opadanje moći sunca koje će uskoro dovesti ponovno do Samhaina.

16. strofa
Očito postoje i još 4 sabata koji su određeni prema Sunce tj. 2 ekvinocija i dva solsticija. Yule je jedan solsticij/suncostaj (najkraći dan i najduža noć), a od njega je potekao i Božićni običaj božićnog drva koji je prije bio "Yule log" ili panj Yulea koji bi se zapalio (ali bi se jedan dio njega ostavio kako bi se zapalio dogodine uz sljedeći panj) što je trebalo omogućiti dobru i plodnu godinu. Yule je vrhunac zime, a time i moći Rogatog Boga (koji vlada zimom, dok Zeleni Bog vlada ljetom).

17. strofa
Ostara (21.03.) je proljetni ekvinocij/ravnodnevnica (jednaka duljina noći i dana) i predstavlja početak proljeća. Vrhunac ljeta (i moći sunca) je Midsummer/Litha (21.6.) ili ljetni solsticij/suncostaj (najduži dan, najkraća noć). Na Yule (21.12.) i Lithu (21.6.) se dešava borba između Boga Hrasta i Boga Božikovine. Bog Hrasta pobjeđuje Boga Božikovine na Lithu i vlada do sljedećeg Yule kada njega svladava i ubija Bog Božikovine koji vlada do sljedeće Lithe itd.

18. strofa
Jesenski ekvinocj/ravnodnevnica (jednaka duljina noći i dana) se zove Lammas/Lughnasadh (21.9.) i smatra se prvom žetvom (žetva žita).Drugi stih nam govori kako bismo mi kao ljudi trebali voditi brigu u svim živim bićima oko sebe jer smo i mi dio prirode kao i sve ostalo što Božica predstavlja.

19. strofa
Prvi stih govori o starom obliku proricanja kod kojeg bi se ubacio kamen u vodu mirne površine. Na žalost, nisam previše istraživala kako se na ovaj način proriče, ali mi to vi možete saznati :D 
Drugi stih je jako važan i obrađuje moralnu dilemu u magici. Trebali bismo magiku raditi iz potrebe za nečim (po mogućnosti nužnim), a ne zbog pohlepe (dakle ne napraviti bilo što samo zato što nam netko plaća da to učinimo). Zapamtite, sve što napravite će se vratiti triput (nekakav oblik karme, zar ne?).

20. strofa
Ukratko pazi s kime se družiš i druži se s ljudima koji vam neće naštetiti. Drugi stih je jasan sam po sebi, a može se povezati s poznatom urečicom u Wicci: Merry Meet, Merry Part and Merry Meet again. ili Veseli se sastali, veseli se rastali i veseli se ponovno sastali. Dakle, budite sretni u društvu i ako ste zaista sretni, ponovno se družite s tim ljudima. Uglavnom, budite sretni svakako! :D 

21. strofa
Prvi stih sam već obrađivala u prijašnjim postovima, a i maloprije sam spomenula značenje Trostrukog pravila. Drugi stih nas upozorava na korištenje pentagrama-simbola zaštite. Osim toga, ovo može značiti i otvaranje trećeg oka (za koje se vjeruje da se nalazi po srediti čela, između očiju, i koje predstavlja našu spiritualnost i višu svijest) koje trebamo koristiti u treškim trenucima. Jednostavnije rečeno: ne radi gluposti kada iskrsne problem, nego stani i razmisli.

22. strofa (zapravo ono sve ostalo)
Riječ je o međusobnom povjerenju u vezama (prijateljskim, ljubavnim, poslovnim itd.). Održajite obečanja, ne štetite drugima i budite pošteni, ali ako netko drugi vama ne pokazuje jednaku ljubav i poštivanje, onda je "dogovor" već poništen i nema više nikakve obaveze prema toj osobi jer on/ona nije više zaslužio/la išta od vas.
Posljednjih osam riječi su onaj izvorni oblik Vještičje pouke koji je dovoljno jasan :)
3 komentara:

  1. odličan blog samo nastavi pisati. imaš moju podršku ;-)

    OdgovoriIzbriši
  2. Hvala na prijevodima,nisam ni znala da to postoji na
    hrvatskom.Fakat sam se namučila sa engleskim,moji
    prijevodi su bili vježbanje strpljenja :),pa hvala puno.

    OdgovoriIzbriši