petak, 31. svibnja 2013.

Paganski krug Hrvatske

Donosim Vam dvije povelje koje su donošene na sjednici 20.04.2013. o temeljnim načelima i društvenim odnosima Paganskog kruga Hrvatske. Budite blagoslovljeni.

Povelja o temeljnim načelima Paganskoga kruga Hrvatske

1.
Paganski krug Hrvatske jest duhovna neopaganska organizacija koja okuplja sve pagane i paganke neovisno o tome koju tradiciju slijede.

2.
Za nas je paganizam ponajprije slavljenje prirode i svemira u svim svojim pojavnim oblicima. To je filozofija i duhovnost (uvjetno rečeno "religija") koja se javlja kod svih drevnih naroda – prvotna duhovnost čovječanstva čiji je središnji motiv usklađivanje čovjeka s prirodnim procesima i ciklusima. U užem smislu, paganizam je ukupnost nazora evropskih naroda prije dolaska kršćanstva.

3.
Paganizam jest duhovnost, ali nema tipična obilježja većine religija poput: jedne i jedine prave "Istine", dogme i doktrine, kanonskih svetih spisa, potrebe za "spasenjem" ili "oslobođenjem", centraliziranog i hijerarhiziranog svećenstva, gurua, avatara, proroka, svetaca, prihvaćanja teologije kao "konačnog nauka", misionarstva, apologetike, prozelitizma, negativnog stava prema materijalnom uživanju, seksualnosti i sl.

4.
U svom duhovnom napretku ponajprije se oslanjamo na vlastito duhovno iskustvo i subjektivan doživljaj prirode i života; no isto tako i na znanstvene podatke i činjenice, arheološke izvore, povijesne (historiografske) podatke, mitove i legende, tradiciju i narodne običaje. Prihvaćamo "eklektički pristup" u duhovnosti, što znači da svatko odabire svoj sustav vjerovanja i ritualne prakse.

5.
Ne smatramo se "krovnom" ili "centralnom" paganskom organizacijom. Nemamo niti želimo imati bilo kakav "primat" u odnosu na ostale paganske skupine.

6.
Ne određujemo tko će u što vjerovati. Ne miješamo se u privatni život bilo kojeg našeg člana ili članice.

7.
Ne povezuje nas zajedničko vjerovanje nego – zajedničko djelovanje. Standardizirali smo ritualnu praksu i usustavili neopagansku filozofiju u teoriji i praksi, no ti se standardi odnose isključivo na zajedničke aktivnosti i obrede. Privatno, svaki pojedinac gradi svoj duhovni put.

8.
Baštinimo opći evropski paganizam, od šamanizma i animizma preko antičke, srednjovjekovne i novovjekovne tradicije Zapadne ezoterije do suvremenog vještičarstva i neopaganizma.

9.
Zajednički slavimo osam godišnjih sabata (solarnih blagdana): YuleImbolcOstaruBeltaneLithuLammas,Mabon i Samhain, te po četiri mjesečna ezbata (lunarna blagdana): Puni MjesecTamni Mjesecprvu četvrt izadnju četvrt. Izvodimo i osam obreda prijelaza: prvoblagoslovomladusamoposvećenjeinicijacijuvjenčanje,razdruženjestarješenje i ispraćaj. Obrede izvodimo da bismo se uskladili s prirodnim ritmom životnih sila.

10.
Temeljno etičko načelo koje slijedimo glasi: Dok nikome ne naudite, činite što vam volja.

11.
Paganski krug Hrvatske neprofitna je organizacija. Članstvo u našoj organizaciji je – besplatno. Primamo isključivo dobrovoljne priloge ili participaciju za konkretne aktivnosti, s potpunom financijskom transparentnošću.

12.
Uključivanjem u Paganski krug Hrvatske nitko ne gubi niti djeličak vlastite slobode ili slobodne volje. Nitko ne mora ići protiv vlastitih uvjerenja i životnih načela, niti mora početi slijediti nešto što ne želi jer bi to netko drugi očekivao.

13.
Ponajprije želimo služiti kao servis paganima i pagankama – pružati kvalitetno duhovno vodstvo i podršku, sustavnu edukaciju o paganizmu u teoriji i praksi, omogućiti prostor za sastajanje, obrede, rad i druženje, osigurati zakonski legitimitet paganskih obreda prijelaza (poput vjenčanja ili sprovoda) itd.

Povelja o društvenim odnosima


1.
Kao pagani i paganke vjerujemo da osim pojavne materijalne egzistencije postoji i viša inteligencija prirode ili svemira s kojom se želimo uskladiti. Ne smatramo da znamo "Istinu" niti inzistiramo na svojim uvjerenjima. Nemamo ih potrebu nikome dokazivati niti bilo koga navoditi da vjeruje u bilo što.

2.
Prihvaćamo tuđe mišljenje i stavove. Poštujemo svačije vjerske i nevjerske osjećaje. Promičemo toleranciju i međusobno poštivanje svih ljudi.

3.
Smatramo da se čovječanstvo može smatrati samo dijelom prirode, što znači da ljudi nisu odvojeni od nje niti su joj superiorni. Ljubav prema prirodi jest srž paganizma. Stoga promičemo zaštitu prirode i okoliša te zaštitu i prava životinja. Nastojimo živjeti u skladu s prirodom, u ekološkoj ravnoteži koja životu daje puninu i svjesnost unutar koncepta evolucije duha i materije. Snažno promičemo ekološku svijest.

4.
Kao pagani i paganke, sve prirodne pojave slavimo i u personalnim likovima Rogatog Boga i Božice Majke – dva najranija božanstva ljudske vrste čije kultove pronalazimo još u kamenom dobu. Na temelju tog dualističkog modela snažno zagovaramo ravnopravnost žena i muškaraca i to ne samo na deklarativnoj razini. Svaki naš javni obred vode svećenik i svećenica. U Starješinskom vijeću PKH-a od dvanaest starješina, šest ih mora biti muškog, a šest ženskog spola. Rad Starješinskog vijeća koordiniraju supredsjedatelj i supredsjedateljica.

5.
U našoj organizaciji nitko ne može biti ni privilegiran niti diskriminiran na temelju rase, spola, jezika, vjere, seksualne orijentacije, rodnog izražavanja, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, rođenja, naobrazbe, društvenog položaja, invaliditeta ili drugih osobina.

6.
Oštro se protivimo religijskom fundamentalizmu i fanatizmu bilo kojeg predznaka, pa tako i paganskog. Protivimo se onim institucijama koje su sebe proglasile "jedinim pravim putem", te nastoje drugima zanijekati slobodu i ugušiti druge oblike religijske prakse i vjerovanja.

7.
Snažno podupiremo sekularizam, tj. strogo odvajanje države od bilo koje religijske ili duhovne organizacije, pa tako i naše. Protivimo se religijskoj indoktrinaciji u formi bilo kakvog vjeronauka u javnim školama, pa tako i našeg.

8.
Smatramo da svaku duhovnu ili religijsku organizaciju, pa tako i našu, trebaju financirati njeni članovi i članice, a ne država, tj. svi građani i građanke.

9.
Svoju duhovnost ponajprije smatramo dijelom vlastite intime i ne smatramo da je ona u bilo kakvoj koliziji sa znanošću. Štoviše, smatramo da naša objektivna (racionalna) i subjektivna (iracionalna) priroda koegzistiraju sasvim skladno.

10.
Snažno podupiremo neovisan i neometan razvoj znanosti, bez pritisaka bilo kakve ideologije, politike ili korporativnog utjecaja. Prihvaćamo sve znanstvene činjenice – bez ikakvih iznimki! Smatramo da su i prirodne i društvene znanosti proistekle iz prirodne ljudske težnje za (samo)spoznajom i razotkrivanjem otajstava prirode i svemira, čemu je uvelike pridonio upravo evropski antički paganizam.

11.
Jedno od načela paganske duhovnosti kaže da sve evoluira, kako biljne i životinjske vrste, tako i ljudska civilizacija, tj. svijest čovječanstva. Paganizam je duhovnost koja se stalno nadograđuje. Nije statična i prilagođava se civilizacijskim dosezima, iako se temelji na bezvremenskim i vječnim načelima prirode i svemira.

12.
Nipošto se ne osjećamo ugroženima zbog rasprava o povijesti paganizma, magije i vještičarstva. Uvažavamo isključivo arheološke i povijesne činjenice, a ne bilo čije vrijednosne sudove. Oštro se protivimo krivotvorenju povijesti s bilo čije strane. Ne opterećujemo se prošlošću. Zaokupljeni smo sadašnjim trenutkom.

13.
Naš rad je javan i transparentan. Istodobno štitimo i jamčimo pravo na zaštitu privatnosti svakog našeg člana i članice.

srijeda, 22. svibnja 2013.

Gdje su i zašto dozvoljeni gay brakovi?

Hrvatska je uistinu zapela na ovom brdovitom Balkanu više mentalno nego geografski, jer dok ljudi diljem svijeta otvaraju oči i izlaze iz svojih čahura, nekako se čini da je u ovoj zemlji sekularnost pojam koji će uskoro biti etiketiran kao grijeh ako ga izgovorite ili pomislite i biti će potpuno normalno da uz "sagriješio sam bludno" na ispovjedi priznajete kako ste razmišljali o sekularnoj državi.

Nebrojeno sam puta govorila kako nemam ništa protiv Kršćana, i dalje nemam, ali isto tako sam govorila kako imam mnogo toga za zamjeriti fanaticima bez obzira kako se deklarirali, bili oni ateisti ili Kršćani, fanatizam se smatra psihološkim problemom, a tko sam ja da se protivim psihologiji kao znanosti?

Gledam ovih dana i slušam sulude argumente za raspisivanje referenduma o bračnoj zajednici muškarca i žene i ne mogu se načuditi gdje su svi ti ljudi bili kada su se održavali satovi logike i filozofije, ovo je još jedan dokaz da se ti predmeti trebaju uvesti u sve škole jer njihova prisutnost u gimnazijama očito nije postigla dovoljno dobar učinak. Mala lekcija onima koji su spavali na satovima ili se nažalost nisu susreli sa ovim predmetima, vlastito mišljenje nije argument za ili protiv nečega, vlastite emocije nisu argument za ili protiv nečega, to su samo Vaša mišljenja i samo Vaše emocije, subjektivni su i samim time nevažeći, jednako tako su nevažeći argumenti oni koji svoju ispravnost temelje na religijskoj literaturi. Religija nije znanost i Biblija ne može biti vjerodostojni dokument koji donosi moralne vrijednosti pogotovo kada se uzme u obzir količina genocida, silovanja i ljudskih žrtvi koja se u njoj nalazi, nekako s tom količinom gubi na svojoj vrijednosti miroljubive literature, a i sama je sebi kontradiktorna pa je njena vrijednost kao izvora priznatih argumenata jednaka vrijednosti bajke o Crvenkapici. Ovim putem iskazujem poštovanje prema ljudima koji vjeruju u Bibliju, vjerujte i dalje, ali znajte da pozivanje na nju onima koji ne vjeruju ne predstavlja apsolutno ništa kao što ni Vama neće značiti moje pozivanje na Boginju Majku ili Rogatog Boga, zar ne? Iz tog razloga što argumenti bazirani na religijskoj pripadnosti ne mogu ostvariti svoju svrhu jer postoji previše različitih religijskih pripadnosti koje su sve jednako nevažne pred znanosti, trebamo odbaciti rasprave gdje se prepiremo čiji Bog je jači i ima ljepšu frizuru jer one ovdje nemaju apsolutno nikakav smisao. Brak kao vjerska zajednica treba nositi i nosi određena pravila te vjerske zajednice, ali brak kao državna zajednica treba nositi pravila države bez upletanje religije koja će državi određivati što smije, a što ne.

Nikome ne branim njegovu/njezinu vjersku slobodu niti to mogu činiti, ali oštro se protivim nasilnom pokušaju da jedna religija određuje svim stanovnicima države što je moralno, a što nije i što treba biti regulirano ustavom te države. Zastanite na trenutak i razmislite koja vrata se otvaraju u slučaju da jedna religija diktira državi kakvi će u njoj biti zakoni. Padaju mi na pamet zemlje poput Saudijske Arabije gdje je protuzakonito prakticirati bilo koju drugu vjeru osim Islama, dok poštujem njihov odabir da to bude tako, ja se ne vidim u takvoj zemlji i iskreno me je strah što će sljedeće Kršćansko završiti u zakonu RH, ako ovo sada prođe. Hoće li njihovih deset zapovjedi biti u Ustavu? Zanima me da li bi se sa time velike moralne persone Thompsona i Štimca složile, bi li se Pero Galić iz Opće opasnosti složio sa navodima vjerskih vođa kako su rock i metal sotonska glazba, bi li pristao da i to uđe u Ustav, bi li se Blanka složila sa Biblijskim navodima kako žrtva silovanja mora stupiti u brak sa osobom koja ju je silovala? To je ono što možete pronaći u toj miroljubivoj i moralnoj knjizi, ali naravno kao i svi drugi katolici uzmite iz nje ono što Vama osobno odgovara i to prihvatite, a ono što Vam ne odgovara nemojte prihvatiti, licemjernost je i tako odavno postala standardni način komunikacije Vatikana.

Postoje ljudi koji tvrde da se homoseksualizam nalazi samo među ljudima i to samo u ovo moderno i grešno doba. Mačak od moje susjede je gay i to deklarirani gay obzirom da mu ne smeta voditi ljubav sa drugim gay mačcima iz susjedstva, homoseksualizam se nalazi u svim životinjskim vrstama i to koliko sam zadnje čitala u 4% svih populacija na Zemlji, slobodno provjerite istinitost te infromacije. Prije dolaska Kršćanstva, prije rušenja hramova drugih religija, prije paljenja na lomačama, inkvizicije i svih ostalih miroljubivih načina širenja, bilo je potpuno normalno da osoba ima partnere istog, ali i suprotnog spola, to se nije smatralo bolešću niti se ljude kamenovalo, vrijeđalo i ubijalo, to je oblik ponašanja koji smo naučili od monoteističkih religija.

Susrela sam se ovih dana i sa onima koji tvrde da nisu katolici, ali im se homoseksualci gade. Ne znam da li ste upoznati sa činjenicom da je gađenje prema onome što je drukčije od nas klasificirano kao psihološki poremećaj jer se osjećate ugroženi od različitosti i podliježete imaginarnim uvjerenjima da nečiji tuđi način života može utjecati na Vas, time priznajete da ste podložni vanjskom utjecaju kojem nije namjera utjecati već ga samo Vi tako doživljavate, a to službeno nazivamo paranojama, ima lijekova za to. Postoji jako velika razlika između neodobravanja homoseksualizma jer se to protivi Vašim vjerskim uvjerenjima i neodobravanja homoseksualizma jer smatrate da to utječe na Vaš život.

Osvrnuti ću se i na argumente koji tvrde da će djeca odgajana od homoseksualaca postati homoseksualci. Znanstvene studije molim na uvid, nepristrane znanstvene studije ili barem Vašu diplomu koja pokazuje da ste obrazovani i kompetentni govoriti u ime biologije i psihologije, u slučaju da nemate spomenute diplome, žao mi je, Vaše mišljenje i dalje nije činjenica. Nije činjenica jednako kao što nije činjenica da svaki brak mora proizvesti djecu ili da dijete mora imati oca i majku. Obitelj ne čini majka+otac+ dijete, obitelj čine ljudi koji se međusobno vole, to su i djedovi i bake, ujne, stričevi, tete, samohrani roditelji i gay roditelji. Možda sam u krivu, i sigurna sam da ćete me ispraviti ako jesam, ali obitelj čine ljudi koji se vole,štite, poštuju i žive na način da se potiču u rastu i razvoju, po toj mojoj definiciji Vaše obitelji u kojima roditelji zlostavljaju djecu ili pred njima zlostavljaju jedni druge, nisu prave obitelji, zašto se ne borite protiv toga? Znate li da se Vatikan protivi organizacijama poput socijalnih službi jer smatra da se država nema pravo miješati u disciplinske odgojne mjere roditelja? U Glasu Koncila prije desetak godina izašao je članak u kojemu svećenik tvrdi da djeca lažu kada tvrde da ih svećenici zlostavljaju i da pretjeruju kada zovu Plavi telefon radi zlostavljanja roditelja jer samo traže pažnju i na taj način razaraju brak svojih roditelja. Poznajem nekoliko Kršćana koji su javno i bez srama rekli kako bračnim partnerima na prvom mjestu treba biti bračni partner, a ne dijete, zar se to onda ne kosi sa Vašim uvjerenjima da produkt braka mora biti dijete?

Zemlje koje su priznale istospolne brakove su sljedeće: Nizozemska, Danska, Island, Norveška, Švedska, Argentina, Francuska, Velika Britanija, Belgija, Urugvaj, Kanada, Južnoafrička Republika, Meksiko, Španjolska, Portugal, Brazil i Novi Zeland. Što to one znaju, a da Hrvatska još uvijek ne zna? Jesu li to zemlje u kojima nema Kršćana pa zato dozvoljavaju istospolne brakove? Ne. U mnogim od tih zemalja Rimokatolička Crkva ima najviše pripadnika, u čemu je onda razlika? Razlika je u Kršćanima koji žive u tim zemljama i Kršćanima koji žive u ovoj zabiti od Balkana, tamo fanatizam nije toliko raširen jer se ne odobrava. Kršćani žive svoje živote ne namećući ih drugima u tolikoj mjeri koliko se ovdje Kršćanstvo nameće drugima, u tim zemljama vlasti su prepoznale potrebu ljudskog bića za slobodom bez pritiska religijskih udruga da mora biti jedan od njih.

Kada se dvoje ljudi voli bez obzira da li oni bili istog ili suprotnog spola, zabrinjavajuće je što im to neki žele braniti. Zabranjivati ljubav znači da potičemo mržnju, a poticanje mržnje vodi u velike probleme. Zašto bi ikome smetalo što se dvoje ljudi voli? Zašto bi ikome smetalo što dvoje ljudi voli svoje dijete i dijete voli njih? Zašto bi ikome smetalo što se dvoje ljudi drži za ruke ili ljubi? Shvaćate li ozbiljnost situacije?

Potreba za državnim brakom je važna. U slučaju da Vam partner završi u bolnici, ako niste u braku provesti ćete određeno vrijeme u raspravi sa doktorima koji će Vam tvrditi da ga posjetiti mogu samo članovi obitelji isto kao što samo oni mogu odlučivati o zdravstvenim potezima. U slučaju da Vam partner umre, ako Vam nije bračni partner sve što ste zajedno gradili za vrijeme života morati ćete dijeliti sa njegovom obitelji čak i ako ga se obitelj za života odrekla. Zamislite situaciju, Vama sin ili kćer kaže da je gay, Vi ih izbacite iz kuće i odreknete ih se, nikada više s njima ne progovorite niti riječi. Vaše drugo dijete na nekom gay prideu baci kamen u glavu nekom pripadniku parade i ubije ga na mjestu. Taj pripadnik je baš Vaše prvo dijete i njegov/njezin partner nema prava na njezinu kuću koju su zajedno gradili i pomoć od države. Stvarno mislite da ih Vi zaslužujete?

Ako ste Kršćanin, počnite živjeti kao Kršćanin, slijedite Isusove riječi, On Vam je rekao da ne osuđujete, da volite druge kao što volite sebe. Farizeji...

Volite jedni druge, i ja Vam to poručujem, prestani gurati nos u tuđe živote i prestanite smatrati svoj život jedinim ispravnim i moralnim, prestanite nametati svoje mišljenje drugima i prestanite misliti da je većina u pravu jer niti ste u većini niti je većina uvijek u pravu. 1945. u Njemačkoj je većina bila nacista, nisu bili u pravu, a danas u 2013. kada je skupljeno dovoljno potpisa za referendum u Hrvatskoj, ako Ustavni sud to dopusti, vidjet ćemo tko je u većini.

Budite blagoslovljeni!

ponedjeljak, 20. svibnja 2013.

Kristali i biljćice

Biljke vole kamenje, nije to neka novost, često ćete po vrtovima vidjeti kako se kamenjem rade krugovi oko biljaka ili se samo nekoliko kamenčića stavlja oko njih. Još od davnina ljudi su upoznati sa činjenicom da energije kamenja blagonaklono djeluju na energije biljaka, kristali su tu posebni zbog izrazito velikih efekata, no ako nemate u posjedu poludragocjeno kamenje, pokušajte obične oblutke staviti oko biljaka, primijetiti ćete i sa njima da biljke rastu brže, zdravije su i imaju veće i mirisnije cvjetove. Na slici je prikazana jedna od metoda korištenja kristala sa biljkama, biljka se postavi u sredinu kruga načinjenog od kristala koji mogu biti raznovrsni kao u mom slučaju ili samo kristali kvarca. Pentagram od drveta možete, ali i ne morate napraviti, on je ovdje samo kako bi usmjeravao cirkulaciju energije između određenih kristala. Na ovaj način često se energiziraju mlade biljćice koje su tek nikle iz sjemena kako bi se osnažile i ne podlegle problemima nametnika i prejake Sunčeve svjetlosti dok su još mlade i krhke.

KORISNI KRISTALI
Među prvom trojkom korisnih kristala za biljke su kvarc, oniks i ahat, dok drugoj trojci pripadaju jaspis, turmalin i zeleni kalcit. Kvarc pomaže bolesnim biljkama da ozdrave i regeneriraju se, a preporuča se zakopati ga ispod rajčica kako bi imale veći urod, ako ga stavite u vazu sa vodom zajedno sa cvijećem, ono će dulje ostati svježe. Oniks je jako dobar ne samo kod bolesnih i slabih biljaka nego i kod zdravih jer prvenstveno služi kod sprečavanja nametnika kod biljaka. Ahat se smatra talismanom vrtlara jer osigurava velike i mirisne cvjetove kao i dobar urod. Sve navedene kristale, ali one koje nisam navela poželjno je prije upotrebe programirati.

Na podstranici Herbalizam možete pronaći tri nove biljke koje su obrađene; crvenu djetelinu, origano i kamilicu, a na podstranici Kristali obrađen je Žad.
Budite blagoslovljeni!

nedjelja, 12. svibnja 2013.

MAJČIN DAN

Zašto je majčin dan popularniji od dana očeva? Je li tu neka diskriminacija na djelu? Svi mi volimo i poštujemo svoje očeve i vrlo su nas često naučili brojnim stvarima, zaštitili nas od brojnih stvari, ali samo je jedna mama. Ta izjava zvuči kao da imamo desetero očeva i samo jednu mamu, i tata je samo jedan. Je li u nama urođena zahvalnost za to što su nam se majke udebljale, povraćale, imale problema sa venama, kičmom i zglobovima za vrijeme trudnoće, što su nas trpile i prije nego što smo se rodili? Možda. Možda smo im zahvalni jer su nas rodile, a ne pobacile, možda smo im zahvalni jer nas nisu dale na posvajanje ili bacile sa osmog kata kada ih je uhvatila postporođajna depresija, možda., ili zato što su išle natjeravati profesore na hodnicima kada smo trebali odgovarati neki predmet, a nisu nas htjeli pitati, možda...

Obično se muška djeca grade po uzoru na očeve, a ženska djeca po uzoru na majke. Uz uvjet da smo odrasli u skladnim obiteljima bez interveniranja policije, rastava i problema sa ovisnostima, rasli smo u obiteljima u kojima smo voljeni, gledajući svoje roditelje gradili smo se u osobe svjesno ili nesvijesno koje su poput njih, uz eventualne modifikacije koje vode prema usavršavanju modela. U slučaju da nismo rasli u takvom okruženju kojeg sam navela, čak i tada roditelji su nam pomogli da izrastemo u dobre osobe jer smo htjeli biti drukčiji od njih, pa ako roditeljima nešto i zamjerate, pretvorite to u zahvalnost jer pružili su Vam priliku da vidite što želite ili ne želite biti kao osoba.

Oca i majku volim jednako, no to su dvije različite ljubavi. Od oca sam uvijek mogla dobiti što god sam htjela, kada sam htjela i kako sam htjela, bilo je dovoljno trepnuti okicama i to je po mom mišljenju sasvim normalno. Ocu je u prirodi da usreći dijete, pogotovo ako je žensko, samo neka bude sretna i sve je opet u najboljem redu, svijet se i dalje okreće. Ne sjećam se da sam u 28 godina života od oca ikada dobila odgovor ne na neko pitanje, od izlazaka pa na dalje. 
Mama je bila ta koja je branila jer uvijek je svoju ljubav oprezno koristila, znala je da njen posao nije da me voli, nego da me odgoji, to što me voli je prirodno i ne iziskuje trud i muku i dosljednost, odgoj je već druga priča.

Danas sam majci zahvalna na samo jednoj stvari, na tome što me odgojila, po mom skromnom mišljenju i potpuno objektivnom, u savršenu osobu. No šalu na stranu, za sve što danas jesam ona je zaslužna jer toliko koliko sam sama donosila svoje odluke toliko me ona naučila kako ih donositi pa sam tako upravo ono što jesam jer me ona naučila kako da to postanem. Tu jednu stvar, taj odgoj, ipak ću pojasniti kako bi lakše shvatili o čemu pričam.

Zahvalna sam mami jer me naučila da kad nešto zaj... sama sam si kriva, nema izlika, nema opravdanja, nije kriv profesor, susjed, brat, prijateljica, samo ja i samo ja se moram nositi sa posljedicama. Onako kako si napravim tako će mi i biti. Zahvalna sam joj što mi je usadila tu odgovornost za svoje ponašanje i odluke koje donosim. Zahvalna sam joj i što je od mene napravila sposobnu ženu koja zna očistiti ribu, napacat meso i rastrančirat perad. Zahvalna sam joj što danas ne moram zvat električara kad mi pregori žarulja nego je mijenjam sama, što znam kako se odnositi prema invalidima i što nemam straha od životinja, zahvalna sam joj što u svakoj situaciji jasno i glasno kažem svoje mišljenje bez obzira sviđalo se to drugima ili ne. Zahvalna sam joj i na tome što me je podučila da ne trebam stajati sa peglom u rukama satima nego da se pegla ujutro odjeća koja mi je potrebna za taj dan, što me naučila kako pravilno objesiti veš o štrik i kako se slažu čarape. Zahvalna sam joj što mi je na početku osnovne škole objasnila što je menstruacija i što mi je o porodu i trudnoći pričala na način da to jedva čekam, a ne da se toga bojim i strepim od toga. Zahvalna sam joj što mi je o seksu rekla da ljudi pričaju i više nego što mislim i da uvijek držim do svog ugleda i više od svega zahvalna sam joj što mi je rekla da muškarac može ženu udariti samo jedan put, nakon toga on mora zaspati kad tad, a našu slabiju fizičku snagu da se nadoknaditi sa priručnim sredstvima koje imam u kući, samo trebam biti brza i precizna jer nakon prvog udarca će se probuditi. Zahvalna sam mami što mi je sa 16 godina dopustila da skočim sa padobranom, što me sa 14 pustila samu na vlak za Rijeku, što mi je omogućila da proputujem duž pola Europe i što je imala živaca za curicu koja je odbijala nositi rozu boju i ljeti hodala u martama na nogama. Zahvalna sam joj na svim dugačkim razgovorima i filozofijama kada bi u nečemu pogriješila koje sam tada mrzila, a danas ih shvaćam. Zahvalna sam joj što me prihvaća takvu kakva jesam, što ju vesele moje tetovaže i probušen nos, što ponosi se sa mojim odabirom duhovnosti i smatra me hrabrom i pametnom što odabrala sam fiziku kao svoje zvanje. 

Zahvalna sam mami što sam danas samostalna i odgovorna odrasla osoba koja se zna skrbiti sama o sebi. Nadam se da ću sa svojim djetetom jednog dana imati jednaku količinu strpljenja i živaca, jednako mnogo korisnih savjeta, upornosti i dosljednosti. Jednog dana nadam se da ću biti toliko dobra mama kao što je moja.

Slika prije koncerta Nightwisha u Zagrebu, da... Moja mama sluša Nightwish, a ne Ivu Robića.

četvrtak, 9. svibnja 2013.

KRISTALI

Moja mala zbirka s vremenom je zaslužila da je se predstavi na internetu. Sa desne strane među podstranicama možete od danas pronaći i onu imena Kristali na kojoj ćete moći pročitati sve vezano uz pojedini kristal koji posjedujem. Trenutno se u zbirci nalazi 16 kristala od kojih sam danas stigla obraditi samo 11, no polako ću i o njima s vremenom nešto napisati kao i o onima koji će se tek naći u mojoj zbirci.

KRISTALNI SUSTAVI
Obzirom na raspored atoma, kristale možemo podijeliti u sedam skupina gdje svaka skupina odgovara jednoj vrsti poliedra, to su kubični (granat, magnetit, kamena sol, dijamant), heksagonski (smaragd, akvamarin), trigonski (safir, rubin, jaspis, kvarc, hematit), tetragonski (kasiterit, cirkon), rompski (topaz), monoklinski (žad, malahit, azurit) i triklinski (tirkiz, labradorit).

TVRDOĆA PO MOHSOVOJ LJESTVICI
Tvrdoćom nazivamo svojstvo kristala kojim pokazuju svoju otpornost prema grebanju. 1812. godine njemački je mineralog Frierich Mohs sastavio ljestvicu koja se koristi i danas po njegovom imenu, a sastoji se od 10 stupnjeva. Svaki mineral je sposoban ogrebati one minerale koji se u ljestvici nalaze ispod njega i biti ogreban od onih sa većom tvrdoćom, iz tog razloga ne preporuča se nošenje kristala u istim vrećicama ako su različitih tvrdoća. Oni minerali sa tvrdoćom 1-2 mogu se oštetiti noktom, dok se oni o 3 do 6 mogu oštetiti vrhom nož ili sličnom oštricom, kristale sa najvećim tvrdoćama jako je teško oštetiti.

ČIŠĆENJE KRISTALA I ZAŠTITA
Kristale je potrebno redovito čistiti kako bi uklonili negativnost nastalu od negativnih emocija i misli, zagađenje od okoliša, električnu zagađenost i zagađenost zvukom. Prije čišćenja kristala jako je važno poznavati kristal jer nisu sve tehnike pogodne za određene primjerke, tako su na vodu osjetljivi celestin, gips, sol, tirkiz, lapis lazuli, ortoklas i tirkiz, neki kristali osjetljivi su na izlaganje suncu i soli, a neki ne podnose zakapanje u zemlju. Kristale možete čistiti nekim od sljedećih načina:
a) VODA - kristal se drži pod mlazom hladne vode, preporučuju se kiša i potoci
b) SUNCE - kristal se ostavi tokom dana na sunčevim zrakama
c) MJESEC - kristal se tokom noći ostavi na mjesečini
d) ZEMLJA - kristal se zakopa na jednaki broj dana i noći u zemlju
e) DIM - kristal se izloži aromatičnom dimu tamjana, cedra ili kadulje
f) ZVONO - kristal se izloži vibracijama zvona, tibetanske zdjele ili gonga
g) REIKI - nad kristalom se vrši reiki tretman energijom

PROSTOR ZA KRISTALE
Prostor u kojemu se kristali drže treba biti čist, udoban i mir sa dovoljnom količinom svjetlosti, a preporučljivo je da budu u dodiru sa prirodnim materijalima poput drveta, pamuka ili lana. Obzirom na svoja svojstva kristale je dobro i smjestiti u stanu na ona mjesta koja su tokom dana izložena negativnim energijama od električnih uređaja, buci ili zagađenju. Za spavaću sobu preporučaju se ametist i ružičasti kvarc, a rastu biljaka najbolje pogoduju kvarc i oniks. Kod presađivanja biljaka stavite na par dana u teglu sa njom i tirkiz, a slabašnim i bolesnim biljkama zakopajte uz njih akvamarin. Kristale možete i smjestiti blizu Vaših kućnih ljubimaca, azurit je posebno dobar kod udomljenih štenaca, a one kristale koji nisu osjetljivi na vodu stavite sa ribicama u akvarij.

ENERGIJA KRISTALA
Svaki kristal ima određena svojstva koja nam pomažu da riješimo probleme koji nas muče, to su svojstva koja utječu na fizičke, mentalne, emotivne i astralne probleme. Najstariji zapis o terapeutskoj moći kristala potječe iz oko 2000 godine pr.n.e. iz Egipta i zapisan je na papirusu, a sadrži točne upute o obradi i korištenju određenih kristala za ozdravljenje od bolesti. Kristale možete koristiti pasivno i aktivno, ako ih držite u prostoru u kojemu boravite ili nosite sa sobom u torbi ili džepu tada je to pasivno korištenje gdje ste pod utjecajem njihovih energija. Aktivno korištenje kristala uključuje meditaciju sa njima, polaganje na one dijelove tijela sa kojima imamo problema ili polaganje na čakre i kristalne kupke, masaže, korištenje kristalnog praha i mnoge druge.

PROGRAMIRANJE KRISTALA
Najčešća uporaba kristala u današnje vrijeme je programiranje. Tokom meditacija i vizualizacija kristal koji programiramo držimo u ruci i prenosimo mu naše misli i namjere programirajući ga tako da nam pomogne kod određenih situacija ili problema. Često se za depresivna stanja programiraju crveni kristali, za komunikaciju plavi, za stanja zbunjenosti bijeli, prozirni potiču meditaciju, žuti se koriste kod nezadovoljstva, a ružičasti kod stanja zabrinutosti.

subota, 4. svibnja 2013.

BELTANE 2013. with TRIBAL JAM ORCHESTRA

Svim svojim dragim čitateljima i čitateljicama, mladima i starima, od srca želim blagoslovljen Beltane! Neka Vam radost zauvijek obitava u srcima, a dokaz tome neka Vam bude stalan osmijeh na usnama i sjaj u očima. Hodajte sa prirodom, na čast i slavu svojih Bogova i Boginja, dijelite i pomažite, primajte kada Vam se daje i osluškujte svijet oko sebe jer spreman Vam je ponuditi tajne samo za Vaše uši i oči.

Beltane 2013 proslavili smo energično i uzbudljivo, ovim putem zahvaljujem svim članovima Paganskog kruga Hrvatske koji su pomogli pri organizaciji i realizaciji ove ideje da okupimo što više veselih ljudi na istom mjestu i zajedno proslavimo spajanje muških i ženskih energija u jedno. Zadovoljna sam sa odzivom ljudi i njihovom voljom da rade kao mala zajednica na taj dan, odgovorno, s puno poštovanja jedni prema drugima i radosti pri svakom susretu. Službene zahvale idu kuharu koji je nahranio 40ak ljudi, Matiji i dečkima koji su nam donijeli drvo iz šume i postavili ga, Luciji koja je vodila ukrašavanje Majskog stupa, Marinu koji nam je doveo zgodne svirače, Dani koja nam je otvorila vrata svog zemljišta i još jednom nas otvorenih ruku dočekala u svom domu, Dori koja mi je iz Splita doputovala i uljepšala mi dva dana života i svima koji su prisustvovali ritualu.

MAJSKI STUP
Postavljanje i ukrašavanje majskoga stupa simbolizira spajanje muške i ženske energije u seksualnom činu. Drvo se donosi iz šume i zabija u zemlju gdje je drveni stup simbol muškog spolnog organa, a rupa u zemlji simbol ženskog spolnog organa. Pagani u ljubavnom spajanju muškog i ženskog vide svetinju iz koje proizlazi život pa je slave stoljećima kroz manje ili više očite rituale. Samo slavlje oko majskoga stupa odvija se u nekoliko etapa, muškarci odlaze u šumu i sjeku stablo koje je najpogodnije dok za to vrijeme žene režu i šivaju trake kojima će se stup ukrašavati i pletu vijenac od bršljana za koji će trake biti na vrhu stupa privezane. Praćeni glazbom ljudi oko stupa, svatko sa jednom trakom u ruci, plešu ispreplićući se i stvarajući šareni uzorak od traka na stupu. Slijedi nekoliko fotografija kako smo mi to učinili, klikom na fotografiju vidjet ćete je u punom formatu.
Naša šumska kraljica Lucija napravila je prekrasan vijenac od bršljana uz pomoć svog malog vilenjaka pomoćnika.Matija je za to vrijeme bio zadužen za pronalazak, rušenje i donošenje drveta iz šume pri čemu su mu ostali muškarci pomogli.
Nakon vijenca Lucija je uposlila ostale žene u rezanju i šivanju traka za ukrašavanje Majskog stupa. Napravljeno je tridesetak traka duljine oko osam metara.Vijenac smo postavili na drveno postolje u obliku križa koje smo učvrstili na vrh stupa, a zatim smo sve trake privezali za vijenac.


Drugi kraj stupa se našiljio sjekirom radi lakšeg postavljanja u zemlju, iskopana je rupa i pripremljeno cvijeće za ukrašavanje podnožja.U centralnom dijelu rituala, Lucija je svakoj osobi dala jednu traku i objasnila kako ćemo se kretati, unutrašnji krug ljudi u jednom smjeru i vanjski krug ljudi u drugom.


Pokušavajući pratiti ritam glazbe koji su nam zgodni svirači zadali počeli smo se kretati sa trakama oko stupa koje su polako pri vrhu stvarale uzorak.


Sa smanjivanjem duljina traka radijus kruga je postajao sve manji, ljudi sve bliže jedni drugima, a uzorak na stupu sve dulji.
Kada nam je postalo pretijesno, a trakice su bile jako kratke, privezali smo ih za stup.
TRIBAL JAM ORCHESTRA
Ove smo godine imali čast slušati vrhunske glazbenike iz Tribal Jam Orchestra o kojima možete pročitati više na njihovim stranicama http://www.tribaljamorchestra.com/ i njihovoj facebook stranici Tribal Jam Orchestra facebook. Dozvolite mi da ih predstavim, onako kako sam ih ja doživjela...

Ovu fotografiju iskoristit ću za par riječi o misterioznom čovjeku sa naočalama, Marku, u desnom gornjem kutu. Marko the mistery je misteriozan s te strane što je magično nestajao kada god bi se netko približio sa mobitelom ili fotoaparatom pa je bila prava umjetnost uhvatiti njegovu pojavu na fotografiji. Čovjek ima divnu energiju i ugodno je boraviti u njegovoj blizini, prekrasno svira koji god da instrument uhvati u ruke i užitak ga je slušati.

Dean the busy fingers. Bradati čovjek čiji prsti lete gitarom brže od vjetra, sa toplim osmijehom i malo riječi. Iz nekog razloga njegovo sam ime zadnje zapamtila, možda zato jer kad mu se približite obuzme Vas neka zbunjenost i jednostavno odlutate u neke druge svjetove kada čujete zvuke koje proizvodi. Ime sam mu zapamtila kada je prestao svirati jer za vrijeme sviranja mozak mi je odbio suradnju.
Ivan the naked man. Na zadovoljstvo žena i zavist muškaraca čovjek se opušteno skinuo tog trenutka kada je stigao. Veselje je bilo tim veće što nije samo osjet vida uživao već i sluha jer njegova pluća uistinu rade na čast Amazonskim šumama. Odvesti će Vas u tajanstvene sfere za koje niste vjerovali da postoje sa zvucima svojih instrumenta i prije nego što ste primijetili čitavo tijelo će Vam se njihati u njegovom ritmu.Didgeridooe Vedran i njegova vesela školjka (koje nema slici). Vedran ima dugački...... instrument. Čovjek je ovladao tehnikom sviranja didgeridooe-a za kojeg se stvarno nadam da sam ga pravilno napisala, za one neupućene, riječ se izgovara "diđeridu" i vidjet ćete je na kasnijih fotografijama. Veseli čovjek u lila bojama zabavljao nas je zvucima koji dolazili su nam iz nekih drugih vremena, oni nisu odavde, oni su nam doputovali preko pola svijeta, a Vedran dok svira, kao da sviraju kroz njega svi svirači koji su ikada svirali.
Kazimir the šeširić, my favorite. Tom čovjeku što god da mu date u ruke proizvest će melodiju, osobno mi je najdraži na bubnjevima jer ima dovoljno snage održavati brze ritmove dosta dugačak period vremena. Slatkica čupava koja je užitak za sva osjetila koja odaberete otvoriti pred njim, Osjetit ćete kako Vam bubnja u očima i kako Vam se smiju uši, čitav Vaš svijet izokrenut će se i početi plesati u bojama.


Dečki u elementu...


Poslušati ih možete na njihovom youtube kanalu Tribal Jam Orchestra - youtubeTRANS OKO VATRE

Dečki iz Tribal Jam Orchestra nisu nam samo uljepšali ritual sa svojom glazbom nego su nas zabavljali i u noćnim satima. Jako malo ljudi je sjedilo za vrijeme njihove svirke, a čak i ti koji su sjedili bili su u nekim drugim svjetovima. Navodno nas se sa Šestina čulo skroz do Ilice. Kako to izgleda kada hrpa Pagana počne skakati i plesati u transu možete pretpostaviti gledajući u par fotografija tih trenutaka.

PRVO KLOPICA ONDA RITUAL

Iako je ovdje kuhar pobjegao iz kadra moram ga još jednom spomenuti jer ne događa se često da četrdeset ljudi plješće i viče u čast hrane. Hrvoje je dobio samo pohvale koje skroman kakav je nije znao kako prihvatiti, bilo je čak i nekih koji su rekli da je to najbolji grah kojega su ikada jeli. Naime, nije bila riječ uopće o grahu već o "Veselom čušpajzu" u kojem se našao šareni grah, grašak, kukuruz, mrkva, krumpir, luk i tajni začini koje zna samo majstor od kuhače.Za kraj Vas pozdravljam sa pjesmom jednog dragog prijatelja o Bogu i Boginji i nadam se da sam Vam barem malo uspjela dočarati koliko dobro smo se zabavili i koliko jako smo uživali. Vidimo se na nekom drugom sabatu, budite blagoslovljeni!

Zajedno u vječnosti

Pod prstima njegovih divljih vjetrova
Šuma joj poput kose vijori.
Dok rijekama je grli i miluje tijelo
Vječna joj vatra u srcu gori.

U skladu elemenata oni su jedno
Boginja i Bog u punom sjaju,
Život i smrt
U čvrstom zagrljaju.

Okreću se divlje
I uzdižu.
Iznad ponora lete,
Ne poniru.

Jednakim žarom slave
I svijetlo i tamu.
U plamenoj oluji stvaranja
On je nikad ne ostavlja samu.
                                                                          RAVEN


Fotografije su vlasništvo Nike, Iolara i Green