petak, 31. svibnja 2013.

Paganski krug Hrvatske

Donosim Vam dvije povelje koje su donošene na sjednici 20.04.2013. o temeljnim načelima i društvenim odnosima Paganskog kruga Hrvatske. Budite blagoslovljeni.

Povelja o temeljnim načelima Paganskoga kruga Hrvatske

1.
Paganski krug Hrvatske jest duhovna neopaganska organizacija koja okuplja sve pagane i paganke neovisno o tome koju tradiciju slijede.

2.
Za nas je paganizam ponajprije slavljenje prirode i svemira u svim svojim pojavnim oblicima. To je filozofija i duhovnost (uvjetno rečeno "religija") koja se javlja kod svih drevnih naroda – prvotna duhovnost čovječanstva čiji je središnji motiv usklađivanje čovjeka s prirodnim procesima i ciklusima. U užem smislu, paganizam je ukupnost nazora evropskih naroda prije dolaska kršćanstva.

3.
Paganizam jest duhovnost, ali nema tipična obilježja većine religija poput: jedne i jedine prave "Istine", dogme i doktrine, kanonskih svetih spisa, potrebe za "spasenjem" ili "oslobođenjem", centraliziranog i hijerarhiziranog svećenstva, gurua, avatara, proroka, svetaca, prihvaćanja teologije kao "konačnog nauka", misionarstva, apologetike, prozelitizma, negativnog stava prema materijalnom uživanju, seksualnosti i sl.

4.
U svom duhovnom napretku ponajprije se oslanjamo na vlastito duhovno iskustvo i subjektivan doživljaj prirode i života; no isto tako i na znanstvene podatke i činjenice, arheološke izvore, povijesne (historiografske) podatke, mitove i legende, tradiciju i narodne običaje. Prihvaćamo "eklektički pristup" u duhovnosti, što znači da svatko odabire svoj sustav vjerovanja i ritualne prakse.

5.
Ne smatramo se "krovnom" ili "centralnom" paganskom organizacijom. Nemamo niti želimo imati bilo kakav "primat" u odnosu na ostale paganske skupine.

6.
Ne određujemo tko će u što vjerovati. Ne miješamo se u privatni život bilo kojeg našeg člana ili članice.

7.
Ne povezuje nas zajedničko vjerovanje nego – zajedničko djelovanje. Standardizirali smo ritualnu praksu i usustavili neopagansku filozofiju u teoriji i praksi, no ti se standardi odnose isključivo na zajedničke aktivnosti i obrede. Privatno, svaki pojedinac gradi svoj duhovni put.

8.
Baštinimo opći evropski paganizam, od šamanizma i animizma preko antičke, srednjovjekovne i novovjekovne tradicije Zapadne ezoterije do suvremenog vještičarstva i neopaganizma.

9.
Zajednički slavimo osam godišnjih sabata (solarnih blagdana): YuleImbolcOstaruBeltaneLithuLammas,Mabon i Samhain, te po četiri mjesečna ezbata (lunarna blagdana): Puni MjesecTamni Mjesecprvu četvrt izadnju četvrt. Izvodimo i osam obreda prijelaza: prvoblagoslovomladusamoposvećenjeinicijacijuvjenčanje,razdruženjestarješenje i ispraćaj. Obrede izvodimo da bismo se uskladili s prirodnim ritmom životnih sila.

10.
Temeljno etičko načelo koje slijedimo glasi: Dok nikome ne naudite, činite što vam volja.

11.
Paganski krug Hrvatske neprofitna je organizacija. Članstvo u našoj organizaciji je – besplatno. Primamo isključivo dobrovoljne priloge ili participaciju za konkretne aktivnosti, s potpunom financijskom transparentnošću.

12.
Uključivanjem u Paganski krug Hrvatske nitko ne gubi niti djeličak vlastite slobode ili slobodne volje. Nitko ne mora ići protiv vlastitih uvjerenja i životnih načela, niti mora početi slijediti nešto što ne želi jer bi to netko drugi očekivao.

13.
Ponajprije želimo služiti kao servis paganima i pagankama – pružati kvalitetno duhovno vodstvo i podršku, sustavnu edukaciju o paganizmu u teoriji i praksi, omogućiti prostor za sastajanje, obrede, rad i druženje, osigurati zakonski legitimitet paganskih obreda prijelaza (poput vjenčanja ili sprovoda) itd.

Povelja o društvenim odnosima


1.
Kao pagani i paganke vjerujemo da osim pojavne materijalne egzistencije postoji i viša inteligencija prirode ili svemira s kojom se želimo uskladiti. Ne smatramo da znamo "Istinu" niti inzistiramo na svojim uvjerenjima. Nemamo ih potrebu nikome dokazivati niti bilo koga navoditi da vjeruje u bilo što.

2.
Prihvaćamo tuđe mišljenje i stavove. Poštujemo svačije vjerske i nevjerske osjećaje. Promičemo toleranciju i međusobno poštivanje svih ljudi.

3.
Smatramo da se čovječanstvo može smatrati samo dijelom prirode, što znači da ljudi nisu odvojeni od nje niti su joj superiorni. Ljubav prema prirodi jest srž paganizma. Stoga promičemo zaštitu prirode i okoliša te zaštitu i prava životinja. Nastojimo živjeti u skladu s prirodom, u ekološkoj ravnoteži koja životu daje puninu i svjesnost unutar koncepta evolucije duha i materije. Snažno promičemo ekološku svijest.

4.
Kao pagani i paganke, sve prirodne pojave slavimo i u personalnim likovima Rogatog Boga i Božice Majke – dva najranija božanstva ljudske vrste čije kultove pronalazimo još u kamenom dobu. Na temelju tog dualističkog modela snažno zagovaramo ravnopravnost žena i muškaraca i to ne samo na deklarativnoj razini. Svaki naš javni obred vode svećenik i svećenica. U Starješinskom vijeću PKH-a od dvanaest starješina, šest ih mora biti muškog, a šest ženskog spola. Rad Starješinskog vijeća koordiniraju supredsjedatelj i supredsjedateljica.

5.
U našoj organizaciji nitko ne može biti ni privilegiran niti diskriminiran na temelju rase, spola, jezika, vjere, seksualne orijentacije, rodnog izražavanja, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, rođenja, naobrazbe, društvenog položaja, invaliditeta ili drugih osobina.

6.
Oštro se protivimo religijskom fundamentalizmu i fanatizmu bilo kojeg predznaka, pa tako i paganskog. Protivimo se onim institucijama koje su sebe proglasile "jedinim pravim putem", te nastoje drugima zanijekati slobodu i ugušiti druge oblike religijske prakse i vjerovanja.

7.
Snažno podupiremo sekularizam, tj. strogo odvajanje države od bilo koje religijske ili duhovne organizacije, pa tako i naše. Protivimo se religijskoj indoktrinaciji u formi bilo kakvog vjeronauka u javnim školama, pa tako i našeg.

8.
Smatramo da svaku duhovnu ili religijsku organizaciju, pa tako i našu, trebaju financirati njeni članovi i članice, a ne država, tj. svi građani i građanke.

9.
Svoju duhovnost ponajprije smatramo dijelom vlastite intime i ne smatramo da je ona u bilo kakvoj koliziji sa znanošću. Štoviše, smatramo da naša objektivna (racionalna) i subjektivna (iracionalna) priroda koegzistiraju sasvim skladno.

10.
Snažno podupiremo neovisan i neometan razvoj znanosti, bez pritisaka bilo kakve ideologije, politike ili korporativnog utjecaja. Prihvaćamo sve znanstvene činjenice – bez ikakvih iznimki! Smatramo da su i prirodne i društvene znanosti proistekle iz prirodne ljudske težnje za (samo)spoznajom i razotkrivanjem otajstava prirode i svemira, čemu je uvelike pridonio upravo evropski antički paganizam.

11.
Jedno od načela paganske duhovnosti kaže da sve evoluira, kako biljne i životinjske vrste, tako i ljudska civilizacija, tj. svijest čovječanstva. Paganizam je duhovnost koja se stalno nadograđuje. Nije statična i prilagođava se civilizacijskim dosezima, iako se temelji na bezvremenskim i vječnim načelima prirode i svemira.

12.
Nipošto se ne osjećamo ugroženima zbog rasprava o povijesti paganizma, magije i vještičarstva. Uvažavamo isključivo arheološke i povijesne činjenice, a ne bilo čije vrijednosne sudove. Oštro se protivimo krivotvorenju povijesti s bilo čije strane. Ne opterećujemo se prošlošću. Zaokupljeni smo sadašnjim trenutkom.

13.
Naš rad je javan i transparentan. Istodobno štitimo i jamčimo pravo na zaštitu privatnosti svakog našeg člana i članice.

3 komentara:

 1. "Prihvaćamo tuđe mišljenje i stavov."

  ovo je nemoguće :)
  kršćani ne prihvaćaju reinkarnaciju
  štoviše
  abakus tvrdi da nitko nema pravo o njoj govoriti
  tako da nemožete priznati i njegovo i njihovo
  poštivati da, kao što to piše u idućoj rečenici
  no
  poštivati i prihvatiti nije isto :)  OdgovoriIzbriši
 2. Prihvaćamo da svatko ima pravo na svoje mišljenje, to ne znaći da ga prihvaćamo kao nama prihvatljivo već kao prihvatljivo toj osobi.

  OdgovoriIzbriši
 3. to nije prihvaćanje, već poštivanje :)
  no nema veze, samo primjetih :)

  OdgovoriIzbriši